ONTSTAAN LIVINGLAB

Ontstaan LivingLab

Oktober 2017

Peter Commissaris en Gerdo Kuiper komen met het idee van het LivingLab. Het idee wordt verder uitgedacht, maar bovenal wordt er in de geest van de Omgevingswet gewerkt; gewoon aan de slag gaan!

Eerste meeting

November 2017

De eerste LivingLab bijeenkomst met verschillende partijen en een tweetal studenten. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het brainstormen over onderwerpen voor studenten.

Onderwerpen geformuleerd

Januari 2018

De onderwerpen met hoofdvragen zijn geformuleerd en gekoppeld aan een partij. Een zevental studenten zijn vervolgens gekoppeld aan een onderwerp. De studenten gaan vanaf februari starten met hun afstudeeronderzoek.

Presentaties van studenten

April 2018

De studenten presenteren hun onderzoeksopzet tijdens de ‘Pizza & Pitches’ bijeenkomst. De partijen komen met feedback en input om het onderzoek aan te laten sluiten bij de vragen uit de praktijk.

Onderzoeksresultaten

Juni 2018

De eerste onderzoeksresultaten van de studenten worden gepresenteerd tijdens de ‘Wrap it up’ bijeenkomst.

Nieuwe ronde

September 2018

Een nieuwe ronde met studenten kan aan de slag met vraagstukken vanuit de Omgevingswet. Daarnaast worden een aantal onderzoeken afgerond.

Bordspel Omgevingswet

Oktober 2018

4e jaars studenten van de minor Bestuursrecht bezochten op 10 oktober de Omgevingsdienst West-Holland om het bordspel Omgevingswet te spelen. Binnen de minor werken de studenten aan een opdracht waarin zij een voortgangsrapportage opleveren aan Gedeputeerde Staten over de realisatie van windmolens. Bij zo’n vraagstuk is het als overheid essentieel om goed samen te werken met de omgeving. Ook in de nieuwe Omgevingswet speelt de houding van de overheid ten opzichte van initiatiefnemers een belangrijke rol, deze moet veranderen van ‘nee tenzij’ naar ‘ja, mits’.

Rachel Carson Afstudeerprijs

November 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVM, netwerk van milieuprofessionals, de prijzen uitgereikt voor de 2018-editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs.<br /> Loesanne van der Geest is de winnaar van de HBO-afstudeerprijs. Zij behandelt volgens de jury een relevant onderwerp: hoe kun je inspelen op de Omgevingswet met instrumenten die er nu al liggen? De nieuwe wet is momenteel een hot-item en de relevantie wordt in de scriptie duidelijk aangegeven. Pluspunt is bovendien dat de aanbevelingen duidelijk én bruikbaar zijn. De scriptie is gericht op Alphen aan de Rijn, maar ook toepasbaar in andere gemeenten.

Januari 2019

Maar liefst 11 studenten (8 HBO-Rechten, 1 communicatie en 2 van Erasmus universiteit; bestuurskunde) zijn betrokken bij deze ronde onderzoeken van het LivingLab. De studenten zijn inmiddels gekoppeld aan een opdrachtgever en een onderzoeksvraag. Tijdens de eerste bijeenkomst in januari leggen de studenten kort hun onderzoek uit en maken zij kennis met de andere opdrachtgevers.

Maart 2019

Na een ronde van pitches over het Plan van Aanpak, gaan studenten met opdrachtgevers en docenten in gesprek om hun plannen nog beter vorm te geven. Erg leuk om te zien dat alle verschillende partijen bij de tweede bijeenkomst al zo met elkaar omgaan en iedereen elkaar helpt om de onderzoeken naar een nog hoger niveau te brengen!

April 2019

De studenten zijn nu écht begonnen met onderzoeken, de eerste interviews zijn afgelegd. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Alphen a/d Rijn met aanwezigheid van de wethouder. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste resultaten gepresenteerd. Daarnaast komen de studenten met gerichte vragen om hun onderzoek verder te brengen en om het onderzoek beter aan te laten sluiten op de praktijk.

Juli 2019

De onderzoeksresultaten van de studenten worden gepresenteerd tijdens de 'Wrap it up' bijeenkomst. Alle studenten van de Hogeschool Leiden hebben hun scriptie met een voldoende afgesloten.

September 2019

Er wordt nagedacht over geschikte nieuwe onderwerpen voor de volgende afstudeerronde, welke in februari van start gaat. Deze onderwerpen worden verzameld in een ‘Living document’, die de partijen van het Livinglab overal en altijd kunnen wijzigen en aanvullen. In het kader van het DSO en legal tech worden de mogelijkheden voor het organiseren van een hackathon onderzocht. Tijdens een hackathon gaan studenten (ICT/recht/anders) één dag aan de slag met een bepaald vraagstuk, bijvoorbeeld over het opzetten van beslisbomen. In de avond worden dan de resultaten gepresenteerd.

Oktober 2019

De nieuwe vraagstukken worden verder uitgewerkt tot geschikte scriptie onderwerpen. Verder verzorgt het Livinglab op 10 oktober tijdens de Dag van de Omgevingswet een workshop.

Januari 2020

Dankzij mooie pitches van een nieuwe groep studenten en het meedenken door opdrachtgevers zijn er weer 10 nieuwe matches! We gaan er weer een mooi jaar van maken!

Februari 2020

Op 4 februari vond de Hackathon Omgevingswet plaats.

Maart 2020

In maart vindt de eerste LivingLab bijeenkomst plaats met de studenten en partijen. Vanwege omstandigheden pitchen de studenten online via Teams hun onderzoeksopzet. Met de feedback van de verschillende partijen kunnen de studenten aan de slag met het verder uitwerken van hun onderzoek.

Juli 2020

In juli vindt de afsluitende online bijeenkomst plaats. Een leerzame bijeenkomst met mooie presentaties!