LIVINGLAB TIJDLIJN

LivingLab telt af naar 1 januari 2021. Dan treedt de nieuwe omgevingswet in.

Ontstaan LivingLab

Oktober 2017

Peter Commissaris en Gerdo Kuiper komen met het idee van het LivingLab. Het idee wordt verder uitgedacht, maar bovenal wordt er in de geest van de Omgevingswet gewerkt; gewoon aan de slag gaan!

Eerste meeting

November 2017

De eerste LivingLab bijeenkomst met verschillende partijen en een tweetal studenten. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het brainstormen over onderwerpen voor studenten.

Onderwerpen geformuleerd

Januari 2018

De onderwerpen met hoofdvragen zijn geformuleerd en gekoppeld aan een partij. Een zevental studenten zijn vervolgens gekoppeld aan een onderwerp. De studenten gaan vanaf februari starten met hun afstudeeronderzoek.

Presentaties van studenten

April 2018

De studenten presenteren hun onderzoeksopzet tijdens de ‘Pizza & Pitches’ bijeenkomst. De partijen komen met feedback en input om het onderzoek aan te laten sluiten bij de vragen uit de praktijk.

Onderzoeksresultaten

Juni 2018

De eerste onderzoeksresultaten van de studenten worden gepresenteerd tijdens de ‘Wrap it up’ bijeenkomst.

Nieuwe ronde

September 2018

Een nieuwe ronde met studenten kan aan de slag met vraagstukken vanuit de Omgevingswet. Daarnaast worden een aantal onderzoeken afgerond.

Bordspel Omgevingswet

Oktober 2018

4e jaars studenten van de minor Bestuursrecht bezochten op 10 oktober de Omgevingsdienst West-Holland om het bordspel Omgevingswet te spelen. Binnen de minor werken de studenten aan een opdracht waarin zij een voortgangsrapportage opleveren aan Gedeputeerde Staten over de realisatie van windmolens. Bij zo’n vraagstuk is het als overheid essentieel om goed samen te werken met de omgeving. Ook in de nieuwe Omgevingswet speelt de houding van de overheid ten opzichte van initiatiefnemers een belangrijke rol, deze moet veranderen van ‘nee tenzij’ naar ‘ja, mits’.

Rachel Carson Afstudeerprijs

November 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de VVM, netwerk van milieuprofessionals, de prijzen uitgereikt voor de 2018-editie van de Rachel Carson Afstudeerprijs.<br /> Loesanne van der Geest is de winnaar van de HBO-afstudeerprijs. Zij behandelt volgens de jury een relevant onderwerp: hoe kun je inspelen op de Omgevingswet met instrumenten die er nu al liggen? De nieuwe wet is momenteel een hot-item en de relevantie wordt in de scriptie duidelijk aangegeven. Pluspunt is bovendien dat de aanbevelingen duidelijk én bruikbaar zijn. De scriptie is gericht op Alphen aan de Rijn, maar ook toepasbaar in andere gemeenten.