LIVINGLAB TIJDLIJN

LivingLab telt af naar 1 januari 2021. Dan treedt de nieuwe omgevingswet in.

Ontstaan LivingLab

Oktober 2017

Peter Commissaris en Gerdo Kuiper komen met het idee van het LivingLab. Het idee wordt verder uitgedacht, maar bovenal wordt er in de geest van de Omgevingswet gewerkt; gewoon aan de slag gaan!

Eerste meeting

November 2017

De eerste LivingLab bijeenkomst met verschillende partijen en een tweetal studenten. De bijeenkomst staat in het teken van kennismaking en het brainstormen over onderwerpen voor studenten.

Onderwerpen geformuleerd

Januari 2018

De onderwerpen met hoofdvragen zijn geformuleerd en gekoppeld aan een partij. Een zevental studenten zijn vervolgens gekoppeld aan een onderwerp. De studenten gaan vanaf februari starten met hun afstudeeronderzoek.

Presentaties van studenten

April 2018

De studenten presenteren hun onderzoeksopzet tijdens de ‘Pizza & Pitches’ bijeenkomst. De partijen komen met feedback en input om het onderzoek aan te laten sluiten bij de vragen uit de praktijk.

Onderzoeksresultaten

Juni 2018

De eerste onderzoeksresultaten van de studenten worden gepresenteerd tijdens de ‘Wrap it up’ bijeenkomst.

Nieuwe ronde

September 2018

Een nieuwe ronde met studenten kan aan de slag met vraagstukken vanuit de Omgevingswet. Daarnaast worden een aantal onderzoeken afgerond.