STUDENTEN LIVINGLAB PRESENTEREN RESULTATEN

6 onderzoeken naar de Omgevingswet

De Omgevingswet moet duidelijkheid en helderheid geven. De gemeenten die de wet gaan vertalen naar hun situatie zullen die op dit moment nog missen. Niet alleen omdat de gevolgen – juridisch en in denkcultuur – voor de organisatie groot zijn. Maar ook blijven er vragen. Hoe voorkom je dat normen initiatieven voor duurzaamheid doodslaan? Hoe vlecht je een nieuw thema als de gezonde leefomgeving in je omgevingsvisie? Hoe experimenteer je nu alvast met de wet die in 2021 ingaat, zonder dat de Raad van State je op het matje roept? Voor drie gemeenten, een adviesbureau en de Provincie Zuid-Holland onderzochten zeven studenten van de Hogeschool Leiden binnen het Living Lab verschillende aspecten van de Omgevingswet. Zij presenteren de resultaten op 9 juli. Die zijn hier alvast te lezen.

Deze onderzoeken en rapporten zijn gemaakt door studenten (vierdejaars HBO-Rechten). De resultaten (via o.a. de verwijzingen op deze website) zijn niet aangepast n.a.v. de feedback en de beoordelingen. Kortom wij staan niet garant voor de inhoud van de scripties op HBO-Kennisbank.

Dankzij de nieuwe Omgevingswet wordt het makkelijker om bijvoorbeeld van een verouderd bedrijventerrein een woon-werkgebied te maken. Dat is nu door de milieusituaties en financiële gevolgen bijna onmogelijk. Met de nieuwe wet kun je een bewustere verdeling van de (milieu)gebruiksruimte bereiken. Zo zag Loesanne van der Geest in haar onderzoek voor de gemeente Alphen aan den Rijn naar wat een optimale verdeling is in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte....

Voor geluidsnormen zitten gemeenten nu in een niemandsland tussen huidige wetten en de Omgevingswet die 2021 ingaat. Gemeenten kunnen alvast experimenteren op weg naar de nieuwe wet, namelijk met de afwegingsruimte binnen de Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR). Daarin is echter niets geregeld voor geluid; een hiaat. Daardoor vallen gemeenten terug op de ‘veilige’, oude wetten, ontdekte Nicole van den Berg in haar onderzoek voor adviesbureau Mees Ruimte en Milieu....

De Omgevingswet biedt meer ruimte om de energietransitie te bevorderen dan de huidige wirwar aan wetten. Maar ze kan ook averechts werken wanneer gemeenten een enkel aspect als energie in mindere mate tot niet opnemen in hun omgevingsvisie of omgevingsplan. Zo concludeert Yannicka van der Klaauw in haar onderzoek voor de gemeente Alphen aan den Rijn naar de knelpunten in de huidige wet- en regelgeving voor de nodigde energietransitie en de mogelijkheden in de Omgevingswet....

De Omgevingswet gaat pas 2021 in, dat duurt nog wel even. Nee, waarschuwt onderzoekster Shaunie de Zanger: de wet heeft veel meer impact voor gemeenten dan vaak wordt gedacht. Gemeenten kunnen beter nu alvast aan de slag, namelijk met de Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR). Daarin kan met de Omgevingswet geëxperimenteerd worden. En dat levert leuke resultaten op, ontdekte ze.

...

LIVINGLAB BEDRIJVEN

Alle onderzoeken op LivingLab.nl worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven en instellingen.