Duurzaamheid in nieuwbouw in nieuwe Omgevingswet

Balans tussen duurzame doelen en haalbaarheid

Voor de politicus die via een flinke duurzaamheidsslag wil slaan voor nieuwbouw, is er in de nieuwe Omgevingswet vanaf 2021 alle ruimte. Wanneer je die echter lukraak gebruikt door hoge normen op te leggen, kan ze ook tegen je werken. Justin Burghardt kwam hierachter tijdens zijn onderzoek in opdracht van de gemeente Reeuwijk-Bodegraven. Die wil zelf hoge duurzame normen. Maar zijn ze wel haalbaar en verstandig?

Voor zijn onderzoek bekeek Justin onder andere het Besluit Bouw- en Leefomgeving, het Bouwbesluit uit 2012 en de het Besluit Algemene Bepaling Omgevingsrecht (BOBA) op overeenkomsten en verschillen in normen voor duurzaamheid. De normen zijn redelijk hetzelfde gebleven, maar in formulering van wat energieneutraal is en voor welke gebouwen dat geldt zag Justin verschillen.

Te duur

In de nieuwe Omgevingswet ziet Justin ruimte voor lokale overheden om de regels voor duurzaamheid in nieuwbouw zelf verder aan te scherpen. “In de oude wetgeving is het ja of nee, nu is er ruimte. De vraag is echter of ze haalbaar en verstandig zijn”, merkt Justin op. “Door bepaalde normen kan een project te duur worden voor bedrijven om te realiseren. Dan heb je wel een ambitie gesteld maar komt ze er niet doordat ze onhaalbaar is. Ook moet je afwegen of je participatie groot of klein moet opzetten. Dat scheelt in kosten.”

Doordacht

Positief is volgens Justin dat gemeenten weten dat ze duurzame normen kúnnen aanscherpen. Maar hij adviseert dat wel doordacht te doen om een averechts effect te voorkomen. Justin: “Ga na wat een bepaald project mag kosten. Voor bepaalde huishoudens zijn zonnepanelen te duur. Wanneer een bepaalde techniek goedkoper wordt, kun je die normen later wel weer verder aanscherpen.” Justin denkt dat duurzaamheid afdwingen met hoge normen minder effectief is dan mensen stimuleren tot maatregelen. “Ik zou dat via participatie doen.”

Investering

Op dit moment wordt het doel van de Omgevingswet om meer overzichtelijk te zijn dan de oude wetten volgens Justin nog niet gehaald. “Nu zie je door de bomen nog steeds het bos niet. De Omgevingswet is zó complex. Maar mogelijk is het een begininvestering. Daarna zal het juridisch gezien goed gaan. Wellicht zijn er voor bedrijven wel kleine aanpassingen nodig.”

In augustus is hier het onderzoek van Justin te lezen.

Geen reactie's

Geef een reactie