Gezonde leefomgeving in de Omgevingswet


Nieuw thema nog op de achterbank

De gezonde leefomgeving is voor veel overheden nog een nieuw element in de Omgevingswet. Ook de provincie Zuid-Holland moet het een plek geven in haar omgevingsvisie. In het onderzoek dat Sepideh Kalhori hiervoor deed, kwamen bij andere provincies grote verschillen naar boven. Waar andere provincies nog niet zo ver zijn, is Utrecht bijvoorbeeld intensief ermee bezig.

Op het gebied van het omgevingsrecht zal de Omgevingswet grote veranderingen inhouden. 26 bestaande wetten worden samengevoegd tot de ‘nieuwe’ Omgevingswet. De Omgevingswet voegt de wetgeving en de regels voor onder andere infrastructuur, wonen, water, ruimtelijke ordening en erfgoed samen. Hierdoor vormt ze de basis voor het integraal beheer en de ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Door deze samenvoeging zijn er minder regels nodig, waardoor de wetgeving overzichtelijker en duidelijker wordt.

Maatschappelijk

Een aantal uitgangspunten aan deze wet maakt dat het wettelijke kader inzichtelijker wordt voor de burgers, ondernemers en de overheden. Het motto van de wet is daarom ook: ‘ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’. De Omgevingswet heeft twee belangrijke maatschappelijke doelen die zich richten op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.
Er moet niet alleen focus worden gelegd op de bescherming van gezondheid volgens het klassieke milieubeleid maar gezondheid in de brede betekenis, geeft Sepideh aan. “Het is veel breder. Een gezonde leefomgeving moet mensen stimuleren om meer te bewegen, minder stress te ervaren en elkaar ontmoeten. Dus meer groengebieden, fietspaden en ontmoetingsplekken. Maar ook meedenken met hun maatschappij, zoals een burgerparticipatie. Dit moet allemaal bijdragen om gezond te leven en te blijven.”

GGD’en

Het doel van dit onderzoek is om advies te geven aan de provincie Zuid-Holland over hoe het kerninstrument ‘omgevingsvisie’ van de Omgevingswet zo ingezet kan worden, zodat de maatschappelijk doelstelling, die gericht is op de ‘gezonde leefomgeving’ bereikt wordt. Hiervoor heeft Sepideh een aantal provincies, waaronder Noord-Brabant, Utrecht, Groningen, Zuid-Holland, en Gelderland, als ook de GGD’en Haaglanden en Utrecht, de DCMR en drie gemeenten (Bodegraven- Reeuwijk, Leiden en Alphen aan den Rijn) geïnterviewd.

Uit deze interviews bleek dat bij de provincies Utrecht heel intensief bezig is met het opzetten van een omgevingsvisie waarin de maatschappelijke doelstelling die gericht is op de ‘gezonde leefomgeving’ bereikt wordt. De GGD’en in Sepidehs onderzoek waren positief over opname van de gezonde leefomgeving in de Omgevingswet. Daarvoor hebben zij een kernwaardendocument vastgesteld voor een gezonde leefomgeving.

Leuk aan dit onderzoek is volgens Sepideh dat het thema ‘gezonde leefomgeving’ nieuw is, geeft Sepideh aan. “Het is nog bewegend, omdat de overheden ook nog zoekende zijn om dit thema een goede invulling te geven. Dat maakt het interessant. We hebben geen vergelijkingsmateriaal in andere wetten, omdat we dit onderwerp nog niet kenden.” De Omgevingswet gaat in 2021 van kracht.

Het onderzoek van Sepideh Kalhori is eind augustus hier te lezen.

Geen reactie's

Geef een reactie