Nadeelcompensatieregeling

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu ga ik de nadeelcompensatieregeling van de Omgevingswet onderzoeken. Deze compensatieregeling is bedoeld voor burgers en bedrijven die door rechtmatig overheidshandelen schade lijden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een gemeente besluit om een windmolenpark direct naast een woonwijk te plaatsen. Bewoners van de wijk zullen last hebben van uitzichtbeperking en slagschaduw en kunnen middels de nadeelcompensatieregeling aanspraak maken op een schadevergoeding.

Onder de Omgevingswet gaat de huidige nadeelcompensatieregeling op de schop. Daarnaast treedt er een nieuwe afdeling van de Algemene wet bestuursrecht in werking die van toepassing is op de nadeelcompensatieregeling. Dit zorgt voor een hoop veranderingen in het nadeelcompensatierecht.

Mijn onderzoek moet aantonen welke gevolgen deze combinatie van wetswijzigingen zal hebben voor werkzaamheden van Mees. Mijn doel is om aan het eind van de rit precies te kunnen vertellen wat er in de werkprocessen van Mees en van gemeenten moet veranderen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Geen reactie's

Geef een reactie