LIVINGLAB THEMA’S

Onderstaand de Thema’s waarbinnen de studenten onderzoeken verrichten.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is een van de nieuwe kerninstrumenten in de Omgevingswet. De gemeenteraad legt in het omgevingsplan alle regels voor de fysieke leefomgeving vast.

Omgevingsverordening / Omgevingsvisie

De omgevingsverordening is een van de nieuwe kerninstrumenten in de Omgevingswet. Via de omgevingsverordening stellen Provinciale Staten regels vast voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Digitale Stelsel Omgevingswet

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket.

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheid en veiligheid staan centraal in de Omgevingswet. Maar hoe kunnen gezondheid en veiligheid in de nieuwe instrumenten die overheden krijgen onder de nieuwe wet een plek krijgen?

Bestuurlijke afwegingsruimte

Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is bestuurlijke afwegingsruimte. Onder de Omgevingswet ontstaat voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving.

Duurzame ontwikkeling

De Omgevingswet moet ruimte bieden aan duurzame ontwikkeling. Maar hoe stimuleert de Omgevingswet dan deze duurzame ontwikkeling?

Cultuuromslag en transitiedenken

De Omgevingswet is meer dan een wetswijziging: het vergt van overheden, ambtenaren, bestuurders, inwoners en bedrijven een andere manier van denken en een andere aanpak.

LIVINGLAB BEDRIJVEN

Alle onderzoeken op LivingLab.nl worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven en instellingen.