Rechtvaardige staat

Door de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 krijgen burgers en bedrijven meer ruimte om te participeren in de fysieke leefomgeving. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat niet alleen de bedrijven en de actieve burgers de omgevingswet ten volle zullen benutten? Met andere woorden, hoe kan de gemeente de rechtvaardigheid van de besluiten die genomen zullen worden waarborgen om zo de belangen van de inactieve burgers te beschermen?

Geen reactie's

Geef een reactie