Participatie

Met de komst van de Omgevingswet gaan burgers meer participeren. Hierbij kan de volgende vraag gesteld worden: hoe kan de gemeenteraad beleid maken als de lokale samenleving een bepaald idee naar voren brengt, maar toch op enkele punten afwijkt van de politieke urgenties die in de raad spelen? Hierbij speelt de omgevingsvisie een belangrijk rol. De omgevingsvisie is één van de zes wettelijke instrumenten van de Omgevingswet, waarin de raad zijn ambities en doelstellingen voor het betreffende gebied beschrijft. Terwijl belanghebbenden mee mogen praten over visies en plannen, blijft de raad in positie om over deze plannen te stemmen. Hoe kan de raad regels maken, kaders stellen en nog steeds de burger genoeg ruimte geven om te participeren? Ik ga dus onderzoek doen naar de rol van de gemeenteraad binnen de omgevingsvisie van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij kijk ik naar het dilemma tussen participatie en representatieve democratie.

1 Reactie
  • Margriet Veeger
    Geplaatst op 13:30h, 04 mei Beantwoorden

    Wat een goed initiatief Sophie!

Geef een reactie