Samenwerking binnen regioplatforms

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben op 1 juli 2015 in een bestuursakkoord vastgelegd dat ze gezamenlijk werken aan de implementatie van de Omgevingswet. In regionale bestuurlijke overleggen is besloten om de implementatieopgaven van de Omgevingswet in de provincie Zuid-Holland in regionaal verband vorm te geven via een vijftal regioplatforms. Dit zijn: Holland-Rijnland, Midden-Holland, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Rijnmond.

Deze zijn ingericht op basis van de gebiedsindeling van de omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland ga ik een onderzoek uitvoeren dat zich richt op de samenwerking binnen die regioplatforms, alsook de beleefde meerwaarde en opbrengsten van de samenwerking.

Geen reactie's

Geef een reactie