Vertrouwen van de gemeenteraad in de samenleving

Vertrouwen zal een grote rol spelen binnen de Omgevingswet. In de doelstellingen van de Omgevingswet is opgenomen dat er ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe initiatieven van initiatiefnemers. Voor het geven van ruimte aan initiatiefnemers is er vanuit de kant van de gemeenteraad een zekere mate van vertrouwen nodig. Dit onderzoek zal zich richten op vertrouwen in de samenleving (initiatiefnemers) door gemeenteraden met de komst van de Omgevingswet.

Geen reactie's

Geef een reactie