Beslisbomen

Digitalisering moet bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Er wordt een digitaal stelsel ontwikkeld om de nieuwe Omgevingswet een goede en eenvoudige uitwerking te bieden. In het digitale stelsel wordt een nieuw omgevingsloket ontwikkeld. Via de loketfunctie kunnen initiatiefnemers gebruik maken van aangeboden hulpmiddelen in de vorm van toepasbare regels (juridische regels in begrijpelijke taal). Initiatiefnemers zoeken vaak antwoorden op specifieke vragen. Vragen zoals: ‘Moet ik een vergunning aanvragen als ik een boom wil kappen?’ of ‘Wat moet ik aan informatie aanleveren als ik een vergunning wil aanvragen voor het plaatsen van een erfafscheiding? Middels beslisbomen moeten initiatiefnemers antwoord krijgen op dergelijke vragen. Hoe gaat het opstellen van de beslisbomen in zijn werk en wat komt er allemaal bij kijken? Dit onderzoek zal zich richten op het opstellen van beslisbomen voor vergunningchecks en vergunningaanvragen. Doormiddel van wetsanalyse, literatuuronderzoek en interviews zal er onderzocht worden hoe er invulling kan worden gegeven aan beslisbomen voor gemeente Alphen aan den Rijn.

Geen reactie's

Geef een reactie