Duurzame ontwikkeling

De Omgevingswet moet ruimte bieden aan duurzame ontwikkeling. Maar hoe stimuleert de Omgevingswet dan deze duurzame ontwikkeling? Welke spanningsvelden zijn er? Zijn er ook belemmeringen vanuit de wetgeving ten aanzien van duurzame ontwikkeling? Wat zijn de elementen van duurzame ontwikkeling en welk effect hebben de wettelijke bepalingen daarop? En hoe draagt de Omgevingswet bij aan de grote landelijke onderwerpen die op dit moment spelen, zoals klimaatadaptatie, bodemdaling en energietransitie?

Gerelateerde onderzoeken