Gezondheid en Veiligheid

Gezondheid en veiligheid staan centraal in de Omgevingswet. Maar hoe kunnen gezondheid en veiligheid in de nieuwe instrumenten die overheden krijgen onder de nieuwe wet een plek krijgen? Welke instrumenten staan hen daarvoor ter beschikking en op welke manier kan veiligheid en gezondheid worden bevordert door middel van die nieuwe instrumenten? En wat is ieders rol en bevoegdheid daarin?

Gerelateerde onderzoeken