Het adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Het doel van het onderzoek was het opleveren van een infographic dat zou dienen als hulpmiddel bij het bepalen van de gevallen waarover de gemeenteraad adviesrecht wenst te geven. In het onderzoek staat dan ook de volgende vraag centraal: “Welk advies kan aan de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden gegeven met betrekking tot het aanwijzen van gevallen waarbij de gemeenteraad het adviesrecht wil gebruiken bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten binnen de Omgevingswet, volgens wetsanalyse, literatuuronderzoek, dossieronderzoek en interviews?”
Uit onderzoek blijkt dat het voor raadsleden van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk nog lastig is om een concrete invulling te geven aan het adviesrecht. Verder blijkt dat enkele verbanden die in de praktijk worden gelegd tussen het adviesrecht, participatie en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (nog) niet juridisch onderbouwd kunnen worden.
Er wordt aanbevolen dat de gemeenteraad kritisch, maar creatief een besluit neemt over de gevallen waarover hij advies wenst te geven. Dit heeft te maken met het feit dat het adviesrecht een puur procedurele stap is binnen de vergunningaanvraagprocedure. Daarnaast wordt aanbevolen dat de gemeenteraad dit besluit blijft evalueren en herzien.

Het onderzoek is in juli 2020 door Elin Hardenbol afgrond.

Geen reactie's

Geef een reactie