Toegankelijkheid in de gebouwde ruimte

Een van de onderwerpen die in de Omgevingswet is opgenomen is de fysieke toegankelijkheid van de leefomgeving voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte. De drie toegankelijkheidsbepalingen zijn verder uitgewerkt in het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. In het Besluit kwaliteit leefomgeving is een afwegingsplicht opgenomen waarbij het belang van toegankelijkheid voor de buitenruimte dient te worden afgewogen tegen andere belangen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan de minimale vereisten voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van bouwwerken.

Landelijke vereniging voor belangenorganisaties van en voor mensen met een handicap, Ieder(in), heeft gevraagd of er onderzoek kan worden gedaan bij gemeenten over hoe zij fysieke toegankelijkheid hebben geïmplementeerd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Naar aanleiding van dit onderzoek is Ieder(in) geadviseerd om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een richtlijn op te stellen voor gemeenten over hoe gemeenten toegankelijkheid in de instrumenten van de Omgevingswet kunnen uitwerken. Daarnaast is geadviseerd om dit onderzoek bij een groter aantal gemeenten en belangenorganisaties te doen, zodat er een goed beeld kan worden gevormd over hoe alle gemeenten in Nederland ervoor staan.

Het onderzoek is in juli 2021 afgerond door Mandy Tany.

Geen reactie's

Geef een reactie