Toezichtproces bouw voor de omgevingsdienst

Mijn afstudeeronderzoek gaat over welke veranderingen er doorgevoerd dienen te worden in het huidige toezichtproces bouw van de Omgevingsdienst West-Holland. Op dit moment werkt het huidige toezichtproces van de Omgevingsdienst niet volgens de toekomstige Omgevingswet en de mogelijke toekomstige Wet Private Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Hetgeen wel de bedoeling is in 2021. Daarbij ontbreekt ook kennis over die veranderingen ten aanzien van de bovengenoemde wetten.

Het afstudeeronderzoek zal zich voornamelijk richten op een bronnenonderzoek. Uiteraard zal er ook wetsanalyse, literatuuronderzoek en wanneer nodig aanvullende interviews plaatsvinden. In de jaren 2016-2018 zijn er proefprojecten gehouden, ook wel pilots genoemd, waarin is gedaan alsof de bovengenoemde wetten al in werking zijn getreden. Hierbij is ook het toezichtproces bouw betrokken. Door de pilot rapporten te analyseren, komt er een advies voor de Omgevingsdienst. Het onderzoek gaat namelijk een beeld geven hoe een nieuw toezichtproces bouw eruit komt te zien. Zo kan de Omgevingsdienst erachter komen hoe zij hun huidige toezichtproces bouw moet aanpassen.

Geen reactie's

Geef een reactie