Vrijstelling van bodemonderzoek

In de periode april – juli 2020 studeer ik af bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Er is op dit moment een regionaal beleid over vrijstelling bodemonderzoek bij bouwactiviteiten vastgelegd in de nota Bodemkwaliteit bij bouwen.

Aan de hand van het beleid van de regio Midden-Holland en de huidige wetgeving zijn er zeven situaties uitgewerkt wanneer er sprake is van een vrijstelling van het bodemonderzoek.  Zodra de Omgevingswet in werking treedt, komt de nota Bodemkwaliteit bij bouwen te vervallen.  Verder zijn gemeenten vanaf dat moment verplicht om voor 1 januari 2029 een omgevingsplan vast te leggen. Ik ga onderzoeken op welke manier Omgevingsdienst Midden-Holland de nota Bodemkwaliteit bijbouwen kan laten doorwerken in een algemene regel (maatwerkregel)  in het omgevingsplan en dan specifiek m.b.t. een vrijstelling van het bodemonderzoek bij bouwactiviteiten.

Geen reactie's

Geef een reactie