Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is een van de nieuwe kerninstrumenten in de Omgevingswet. De gemeenteraad legt in het omgevingsplan alle regels voor de fysieke leefomgeving vast. Onder de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dit brengt veel vragen met zich mee over het proces en de inhoud van het omgevingsplan.

 

Want hoe maken gemeenten van alle bestemmingsplannen en andere regeldocumenten over de fysieke leefomgeving één omgevingsplan? Hoe kan detailhandel worden geregeld in het Omgevingsplan, gezien de ja-mits benadering die de Omgevingswet voorstaat? Welke overheden met welke bevoegdheden zijn betrokken bij dit thema? Hoe integraal kan een Omgevingsplan zijn?

Gerelateerde onderzoeken

  • Activiteiten die niet passen binnen de regels en randvoorwaarden opgen...

  • Deze compensatieregeling is bedoeld voor burgers en bedrijven die door...

  • Door het toepassen van open normen in het  omgevingsplan en deze nader...

  • De komst van de Omgevingswet zorgt er voor dat er meer nadruk op parti...