De buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Activiteiten die niet passen binnen de regels en randvoorwaarden opgenomen in het toekomstige omgevingsplan zijn onder de Omgevingswet aan te merken als buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Hoe kan de gemeente Katwijk haar proces inzake de buitenplanse omgevingsplanactiviteit zo goed mogelijk inrichten, om deze niet passende activiteiten te realiseren? Dit is waar mijn onderzoek over gaat.

Mijn naam is Mira Baboeram en ik studeer af bij de gemeente Katwijk. Het doel van mijn onderzoek is om de gemeente Katwijk een advies te geven waarin inzichtelijk wordt hoe de procedure van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit eruit kan zien om deze zo goed mogelijk te kunnen doorlopen, waarbij eveneens de eventuele rol van de gemeenteraad in kaart wordt gebracht.

Geen reactie's

Geef een reactie