Open Normen

Door het toepassen van open normen in het  omgevingsplan en deze nader in te vullen, krijgen  gemeenten meer ruimte om regels betreffende de fysieke leefomgeving dynamischer aan te pakken. Theoretisch gezien lijken open normen een prima instrument om regels betreffende de fysieke leefomgeving dynamischer aan te pakken, maar heerst er nog veel onduidelijkheid over de werking van dit instrument in de praktijk.

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is er, in het kader van het bouwen van woningen, onderzoek gedaan naar welke gebiedstypen geschikt zijn voor het opnemen van  open normen in het omgevingsplan en hoe deze nader in te vullen en te handhaven en wat de uitwerking is op het rechtszekerheidsbeginsel.

Geen reactie's

Geef een reactie