Participatie

De komst van de Omgevingswet zorgt er voor dat er meer nadruk op participatie komt te liggen. Bij aanvragen voor omgevingsplanactiviteiten dienen initiatiefnemers aan te geven of, en zo ja, in welke mate zij participatie hebben toegepast en wat de eventuele resultaten hiervan zijn. In het bijzonder geldt zelfs voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten dat gemeenteraden bepaalde activiteiten aan kunnen wijzen waarvoor participatie zelfs verplicht is. Het lastige aan deze verplichte participatie is dat de wetgever uitdrukkelijk heeft gekozen voor open normen bij de betreffende participatie. De verwachtingen van de gemeenten zijn hierdoor zeer onduidelijk en voor de gemeente Leiden heb ik daarom onderzoek verricht naar de verplichte participatie van artikel 16:55 lid 7 Omgevingswet om haar een advies te leveren hoe zij hiermee om dient te gaan.

Geen reactie's

Geef een reactie