Planologische procedures bij het versnellen van woningbouwopgave

Er is op dit moment veel behoefte aan woningen. Vooral in de Randstad overstijgt de vraag het aanbod. Mees Ruimte & Milieu houdt zich bezig met het verkrijgen van toestemmingen en vergunningen. Mees Ruimte & Milieu adviseert hoe en welke planologische procedure het beste doorlopen kan worden. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Nu is het op dit moment niet duidelijk welke planologische procedure in welke situatie straks moet worden gevolgd om bij te dragen aan het versnellen van woningbouwopgave.

Door te weten welke planologische procedures mogelijk zijn onder de Omgevingswet, kan Mees Ruimte & Milieu haar dienstverlening aanpassen en voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Het liefst wil Mees Ruimte & Milieu dat er een beeld ontstaat zodat zij weten welke procedure in welke situatie gevolgd moet worden waardoor projecten binnen een kortere tijd volbracht kunnen worden.

Geen reactie's

Geef een reactie