Randvoorwaarden voor open normen

Één van de verbeterdoelen van de Omgevingswet betreft het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Het gebruik van open normen is een manier om hier invulling aan te geven. Het is echter nog niet duidelijk hoe open normen precies werken in de praktijk en dit wil ik graag onderzoeken. Op dit moment is er een aantal gemeenten dat experimenteert met open normen in de praktijk middels pilot projecten voor gebiedsontwikkeling. Voor mijn onderzoek wil ik een aantal van deze projecten met elkaar vergelijken. Op deze manier hoop ik in kaart te kunnen brengen wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle toepassing van open normen.

Geen reactie's

Geef een reactie