Verbrede reikwijdte als oefening voor Omgevingswet


Droog oefenen voor de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat pas 2021 in, dat duurt nog wel even. Nee, waarschuwt onderzoekster Shaunie de Zanger: de wet heeft veel meer impact voor gemeenten dan vaak wordt gedacht. Gemeenten kunnen beter nu alvast aan de slag, namelijk met de Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte (BVR). Daarin kan met de Omgevingswet geëxperimenteerd worden. En dat levert leuke resultaten op, ontdekte ze.

Shaunie vergeleek in opdracht van de gemeente Leiden negen BVR’s bij acht gemeenten hoe zij zich voorbereiden: hoe gaan ze om met de verbeteropgaven in de Omgevingswet en hoe met verordeningen? Ze benaderde hiervoor de gemeenten Almere, Beverwijk, Breda, Den-Haag, Deventer, Dordrecht, Rijssen-Holten en Venlo. Die gemeenten bleken elk heel anders te werk te gaan. “Maar goed ook”, zegt Shaunie, “anders zou het een saai onderzoek worden. Maar opvallend was hoe iedereen mee wilde werken, wilde laten zien wat ze deden. Veel enthousiasme.”
Alle gemeenten zijn met het BVR bezig. De gemeenten die niet bezig zijn met verordeningen, zijn bezig met de verbeteropgaven of vice versa. Een andere gemeente, zoals Breda, besteedt juist veel aandacht aan de verordeningen.

Verbeteropgaven

Shaunie adviseert gemeenten goed te kijken naar welke verbeteropgaven bij ze passen. Waarop is met name inzet nodig?

  1. 
Vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak met de viewer.
  2. Tot stand brengen van samenhangende regels die zoveel mogelijk afdelingen beslaan.
  3. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte, waardoor meer wordt overgelaten aan ontwikkelaars.
  4. Versnellen en verbeteren van besluitvormingsprocedures.
  5. Bevordering van de participatie, die vormvrij is.

Daarnaast adviseert Shaunie gemeenten aan de slag te gaan met de verordeningenStappenplan

Het onderzoek deed Shaunie voor de gemeente Leiden. Die adviseert ze om eerst een visie te ontwikkelen, daarna met een groot, breed team te beginnen, vervolgens een plan van aanpak voor verbeteropgaven op te stellen, criteria hiervoor op te stellen (niet alle verordeningen mogen namelijk zomaar in het omgevingsplan of BVR komen) en tot slot een keuze te maken in participatievormen. Het ministerie van VROM heeft hiervoor al een bruikbaar stappenplan liggen.

Nieuwe denken

De participatie verdient volgens Shaunie meer aandacht. Hoewel dat eerder een bestuurlijk thema is dan een juridisch, waarnaar zij zelf onderzoek deed.
Ook ziet Shaunie hoe gemeentelijke organisaties mee gaan in het nieuwe denken dat nodig is voor de Omgevingswet door te experimenteren in de BVR. “De Omgevingswet gaat veel teweeg brengen. Het vraagt een heel andere manier van denken, waarin je moet loslaten. Veel mensen binnen gemeenten zijn dat niet gewend.”

Geen reactie's

Geef een reactie