Omgevingsverordening / Omgevingsvisie

De omgevingsverordening is een van de nieuwe kerninstrumenten in de Omgevingswet. Via de omgevingsverordening stellen Provinciale Staten regels vast voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. De reikwijdte van de omgevingsverordening gaat verder dan de huidige provinciale structuurvisie, wat veel vragen met zich mee brengt. Hoe verhouden de provinciale verordening en het gemeentelijke omgevingsplan zich tot elkaar? Wat is de provincie voornemens te regelen in de verordening? Hoe gaat de provincie om met deregulering, flexibilisering en maatwerk in de omgevingsverordening?

Gerelateerde onderzoeken